Wat bieden we?

Een business partner voor zakelijkheid met hart en ziel in de rol van interim manager, adviseur of coach. In een korte tijd kunnen we met een sterk gevoel voor organiseren en de menselijke maat een organisatie, een team of de directie helpen bij diverse vraagstukken. Graag gaan we aan de slag met vraagstukken die gaan over strategie, organisatie of een diversiteit aan problemen die zowel om strategisch als operationeel denken en handelen vragen. Je kunt denken aan vraagstukken op het terrein van kwaliteits- en procesverbeteringen, portfolio keuzes, performance management, management control, flexibele organisatie inrichting, samenwerkingsverbanden, planning & control.


“Het eenvoudige ingewikkeld maken is alledaags,
het ingewikkelde eenvoudig maken, dat is waar we voor staan.”


Leiderschapsstijl

RoosenConsult staat voor verbinding en grote betrokkenheid bij de zakelijke doelen én alle mensen in de organisatie. Onze stijl is daadkrachtig, confronterend, gedegen en enthousiast. Door krachten te bundelen, concrete analyses te maken en dit visueel te presenteren zijn snel de eerste stappen gezet. We zijn al vlug in staat op alle niveaus te inspireren en acteren. Soms vraagt dit het loslaten van oude paradigma’s en structuren. Ook bij weerstanden en tegenslagen pakken we door en bemoedigen we mensen om verantwoordelijkheid te nemen door gerichte aandacht en ondersteuning.

Adviesstijl

RoosenConsult staat voor een enthousiaste en gedegen aanpak waarbij kritische vragen stellen, krachten bundelen, observeren, oriënteren, voordoen en samendoen in creatieve werkvormen centraal staan. Van de inzichten en plannen maken we korte en bondige presentaties met mooie visuals die een blijvende indruk achterlaten. We zorgen voor een stevige basis zodat concrete besluiten genomen kunnen worden en de realisatie meteen kan starten. Daarbij nemen we de verschillende belangen en perspectieven mee en hebben we oog voor de toegevoegde waarde van de activiteiten voor de korte en de lange termijn van de organisatie en mensen.

Coachstijl

RoosenConsult staat voor een analytische en empathische stijl. We slagen er vaak in om op een diep niveau verbinding te maken waardoor mensen zich veilig en begrepen voelen. Onderliggende obstakels, angsten en verlangens zijn dan toegankelijk en bespreekbaar. Een belangrijke stap in de persoonlijke ontwikkeling is daarmee gezet. We kunnen daarbij, indien gewenst, gericht doorverwijzen naar de meest passende expert voor verdere begeleiding. RoosenConsult gelooft in de ontwikkeling naar een vrij en volwassen mens voor iedereen.